RESIDENCIA

El Manantial

ACTIVITATS

Exploració diagnòstica inicial per a determinar:
- Situació física.
- Cognitiva.
- Emocional.
- Funcional i Social.
Disseny del pla de treball per part de l’equip interdisciplinari en funció de la situació basal, potencialitats, interessos, limitacions i objectius terapèutics  individualitzats.
Inclusió en les activitats més adients,  en cada cas, de:
- Estimulació cognitiva i sensorial.
- Fisioteràpia i psicomotricitat.
- Activitats lúdiques (petanca, bitlles, bingo, jocs de taula, etc).
- Tallers literaris i manualitats.
- Passeigs, sortides culturals i celebració de festes.
- Cine forum.
“El nostre compromís amb l’Atenció Centrada en les Persones” impulsa l’estudi dels límits i potencialitats de cada resident i la coordinació interdisciplinària per al disseny de les activitats idònies per a cada un”

Centre Col·laborador de:

Certificat en Gestió de Qualitat en ISO 9001:2015 por TÜV Inter

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB:

Copyright © 2010

residenciaelmanantial.org

All Rights Reserved

 

RESIDENCIA EL MANANTIAL

Pº Brollador, 26-28

08860 Castelldefels (Barcelona)

Telf. 93-664-20-18

Fax  93-645-24-73

direccion@residenciaelmanantial.org